Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα 

Η αρμόδια εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι ηΓενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ελληνική υπηρεσία AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7(Β) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του Καν. ΕΕ 883/2013). 

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

EC DAY 2016 Running for Cooperation

The IPA Cross-border Programme “Greece – Albania 2007 – 2013” has a strong reputation of organizing successful athletic events for the celebration of the European Cooperation Day. For 2016, the  IPA Cross-border Programme “Greece – Albania 2007 – 2013”, the Interreg IPA CBC Programme "Greece - Albania 2014 - 2020" & the Transnational Cooperation Programme Interreg V-B “Balkan – Mediterranean 2014 – 2020” will organize a Running Race for a distance of 11 km, starting from Kristallopigi in Greece and ending in Billisht in Albania.

The event will take place on Sunday the 25th of September 2016, at 12:00 noon Greek Time.

For more information please follow this link!

Cancellation of Call

The Call of Expression of Interest for the provision of network equipment and network certification for the implementation of deliverable 4.2.1 of C.B.I.P. project of the IPA Cross-border Programme Greece-Albania 2007-2013 has been cancelled.

Decision

Calls for Tender

The Strategic Project C.B.I.P, approved in the framework of the IPA Cross-Border Programme "Greece - Albania 2007 - 2013", has published 2 calls for tenders. 

Call for Tender 1 - The Call has been cancelled

Call for Tender 2

Expression of Interest - ALZCARE

The request for the expression of interest for the purchase of equipment in the framework of the project ALZCARE can be found here.

The project ALZCARE is approved under the 2nd Call for Proposals of the IPA Cross-border Programme "Greece - Albania 2007-2013".

1st ETCP Capitalisation Workshop: Innovation in Harmonised & Sustainable Solutions

The Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes proudly supports the organization of the "1st ETCP Capitalisation Workshop:  "Innovation in Harmonised & Sustainable Solutions for Increased Competitiveness in Ports and Regions".

The Workshop will take place at 9.30 am on 17 December 2015  at the premises of the Ministry of Infrastructure, Transport and Networks, Anastaseos 2 & Tsigante, Athens, Greece.

This event is hosted by the University of Patras and implemented in the framework of GUIDEPORT project under the ETCP "GREECE-ITALY 2007-2013", co funded by European Union – European Regional Development Fund, and is addressed to several bilateral cross border cooperation projects, all focusing on Innovation in Port and Near Port Area Services.

The goal of the workshop is a cross-programme capitalisation on experiences and results gained from relevant projects across 3 ETCP Programmes, Greece-Italy, Greece-Cyprus and Greece-Albania, targeting the achievement of synergies, and paving the way for the INTERREG V-A Programming period 2014-2020.

For further information please contact the GUIDEPORT coordinator, Professor Yorgos Stephanedes, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.." style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Call for Tender - INACT project

The Regional Fund of the Western Macedonia has published a call for tender in the framework of the INACT project. 

Please find the Summary of the tender here

EC Day 2015 IPA CBC Programme "Greece - Albania 2007 - 2013", in Vlora, Albania

The EC Day will take place in Vlora on the 19th of November 2015, at 14:00 at the Orphanage of Vlora.

The EC Day will concern the donation of clothes for the children of the orphanage. 

More information and photos will be soon available. 

EC Day 2015 IPA CBC Programme "Greece - Albania 2007 - 2013"

In the Syrian conflict’s fifth year, millions of refugees are caught in alarmingly deteriorating conditions, facing an even bleaker future, as a result of what is described as the largest humanitarian crisis since the 1994 Rwanda genocide. In recent months, nearly half a million people have attempted the dangerous journey to Europe, mainly via Greece and Italy, to escape from brutal wars and sectarian conflicts in places like Syria, Afghanistan and regions in Africa.

As Europe struggles to cope with the greatest number of displaced people since the 2nd World War, the Greek Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes and the IPA CBC Programme "Greece - Albania 2007 - 2013"–as part of the EC DAY 2015 campaign- are collecting and donating drugs and medical supplies to support those refugees mostly in need of them.

Our act not only promotes the Programme’s social sensitivity, but also demonstrates the role Territorial Cooperation can play –as far as possible- in dealing with social challenges.

InterregSolidarity

2nd Call - Project Partner Seminar in Albania

A partner seminar was held in Gjirokaster, Albania on the 22nd and the 23rd of July 2015. 

Presentations by the JTS

Presentations by the EUD in Tirana

Subcategories